”La data de 24.04.2021 în incinta IET nr. 49 a activat Comisia municipală de atestare nr. 4. pentru conferirea gradului didactic doi. Membrii Comisiei  aduc mulțumiri administrației IET nr. 49 pentru crearea condițiilor optime ce au asigurat desfășurarea cu succes a activității Comisiei!”