” La data de 17.11.2021 a demarat etapa organizării și desfășurării orelor metodice pe subgrupe cu titlul: Educația pentru mediu la vârsta preșcolară – de la teorie la practică.