„În perioada octombrie-noiembrie, în incinta IÎP nr.49 s-au desfășurat mai multe activități preponderente ridicării profesionalismului cadrelor didactice privitor educației de gen prin seminar și promovarea serviciului logopedic în instituție prin atelierul practic „Direcții pentru activitatea logopedică” ”